แหลมซานปะเป็นแนวปะการังที่ปลายแผ่นดิน ที่นี่มีประภาคารที่ครั้งหนึ่งทำหน้าที่นำทางให้แก่ชาวเรือในบริเวณที่มีพื้นที่หินขรุขระ (เครดิตรูปภาพ: Michael Flemming)

แหลมซานปะ

พื้นที่ปลายสุดในโยะมิทันในช่วงฤดูฝน

Suwannee Payne   - 1 min read

แหลมซานปะในหมู่บ้านโยะมิทันเป็นแหลมแห่งแรกในหลายๆ แหลมของชายฝั่งทะเลทางตะวันออก หลังจากออกจากพื้นที่ทางใต้ของเกาะโอกินะวะที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นไปแล้ว ในช่วงฤดูฝนของโอกินะวะ สายลมและละอองน้ำทั็งจากบนท้องฟ้าและจากทะเลปกคลุมทั่วหน้าผาปะการังตรงปลายสุดของแผ่นดินแห่งนี้ ประภาคารอันสวยงามที่มีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสามารถเข้าชมได้ แต่ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเรโนเวทและซ่อมแซม เส้นทางเดินหลากหลายเส้นในบริเวณนี้ ทั้งที่ลาดยางและไม่ได้ลาดยาง เรียงรายไปด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามและอนุสรณ์สถานมากมาย นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถขนาดใหญ่ ร้านอาหาร แผงขายของข้างถนน พื้นที่ปิกนิกในร่ม และไกลออกไปจากแหลมจะมีหน้าผาริมทะเลที่ถูกกัดกร่อนจนเป็นหาดทราย ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนในช่วงฤดูร้อน ที่มีสภาพอากาศดีและอบอุ่นกว่านี้ และเป็นเวลาที่ประภาคารเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...