นักท่องเที่ยวยืนโดดเดี่ยวภายใต้รูปแกะสลักแคนนอน เทพธิดาแห่งสันติภาพ (เครดิตรูปภาพ: Megan Page)

วัดโอะยะ ใกล้กับนมืองอุตซึตโนะมิยะ

ยืนอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธรูป

Suwannee Payne   - 1 min read

ยืนอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับได้ยืนอยู่ภายใต้ชีวิตนิรันดร์ ที่วัดโอะยะ (Oya) ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองอุตซึตโนะมิยะ (Utsunomiya) ในจังหวัดโทะชิงินั้น มีร่มเงาถึงสองแห่งให้เลือก แห่งแรกคือ รูปแกะสลักซึ่งสูง 88 ฟุต และพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 1200 ปีในโบสถ์ของวัดโอะยะ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้านนอกของวัดคือ รูปแกะสลักแคนนอน เทพธิดาแห่งสันติภาพ ซึ่งยืนสูงเด่นเหนือท้องฟ้า ทำให้ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ยืนงงงันอยู่ใต้ฝ่เท้า

เดินชมอยู่ในบริเวณวัด คุณจะสัมผัสถึงพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ และความสงบอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศ อย่าลืมกะเวลายามบ่ายให้กับตัวเอง เพลิดเพลินเดินชมทั่วทั้งบริเวณวัด รางวัลที่ได้ก็คือ ความสงบเงียบของจิตวิญญาน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...